BZK Group - spółka powołana do funkcjonowania celem optymalizacji działań handlowych i operacyjnych w wybranych spółkach produkcyjnych, wśród których znajdują się Bakoma Sp. z o.o, Komagra Sp. z o.o., Polske Młyny S.A., Bioagra S.A. i Bioagra-Oil S.A. W imieniu i na rzecz tych spółek BZK Group przejęła skup części surowców do produkcji oraz sprzedaż wybranych produktów powstałych z ich przetworzenia. W długookresowej strategii działania BZK Group stawia przede wszystkim na bezpośrednią współpracę z polskimi producentami rolnymi, upatrując w nich pewne i rzetelne źródło zaopatrzenia w poszukiwane surowce rolne.

Dla BZK wykonaliśmy witrynę korporacyjną. Założenia projektowe szczególny nacisk kładły na orientację na grupę docelową: producentów rolnych, stymulację procesów zakupowo-sprzedażowych BZK Group oraz umocnienie wizerunku BZK. Na potrzeby działu handlowo-zakupowego BZK zbudowana została przejrzysta ścieżka zakupowo-sprzedażowa stymulująca kontakt bezpośredni z przedstawicielem. Wyeksponowaliśmy walory BZK Group i spółek powiązanych (Bakoma, Komagra, Polskie Młyny, Bioagra) poprzez ukazanie ich wiarygodności, olbrzymiego potencjału, przewagi konkurencyjnej. Ważnym akcentem było także zaprezentowanie BZK jako spółki z wartościami - lojalnej i godnej zaufania.